Skip to content

Praktische zaken

Als u uw kind is ingeschreven op onze school zal de leerkracht +/-  6 weken voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt contact met u opnemen ivm het afstemmen van de wenmomenten.  In principe gaan we uit van 2 ochtenden en 2 hele dagen. 

Om een fijne start te kunnen maken op de Jacinta vindt u hier wat praktische zaken van onze school. 

Voor het aanvragen van verlof dient u het aanvraagformulier voor vakantie en verlof van de Gemeente Breda in te vullen. Deze is te downloaden via onderstaande knop of af te halen bij de administratie.

Download het formulier

Ingevulde formulieren mogen ingeleverd worden bij de administratie of per mail via kbsjacinta_info@inos.nl .

Verkeersveiligheid is belangrijk. De ouderraad zorgt er ieder jaar weer voor dat groep 7 het fietsexamen kan afleggen; dat steeds opnieuw wordt bekeken hoe de situatie rond school is en wat daaraan verbeterd kan worden. Graag coördineren we een team met brigadiers, die volgens de instructies van de wijkagent zorg dragen voor een veilige oversteekplaats aan de voorkant van school. De afgelopen jaren is gebleken dat het lastig is om brigadiers te vinden. Mocht u zich betrokken voelen bij de verkeersveiligheid van de kinderen op school, kunt u zich aanmelden als brigadier via kbsjacinta_ouderraad@inos.nl.

Als ouder kunt u natuurlijk altijd uw bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid rondom school. Zo kunt u de auto mogelijk wat vaker laten staan en in plaats daarvan lopend of met de fiets naar school gaan. Kinderen blijken helaas steeds vaker moeite te hebben om zelfstandig en volgens de regels te fietsen. Door met uw zoon of dochter al regelmatig naar de school te fietsen, leert uw kind van jongs af aan hoe hij of zij zich moet gedragen in het verkeer. Mocht u toch met de auto naar school gaan om uw kind te brengen of op te halen, dan kunt u ook bijdragen aan de verkeersveiligheid. Voorkom hinderlijke en gevaarlijke situaties. Parkeer uw auto op de daarvoor bedoelde plaatsen, ook al is dit misschien niet direct voor de deur. Laat kinderen niet snel even midden op de weg uitstappen. Samen kunnen we zo bijdrage aan de verkeersveiligheid rondom school. Leer uw kind al vroeg de veilige en juiste weg naar school. Oefen deze route samen, zodat uw kind weet hoe hij of zij op onveilige plekken moet handelen. Geef zelf het goede voorbeeld.

Na elke schoolvakantie worden de kinderen door enkele ouders gecontroleerd op hoofdluis. Mede door deze controles proberen we zoveel mogelijk luisvrij te zijn.

Ochtendpauze:

Iedere dag nemen de leerlingen fruit en een beker drinken (voorzien van naam) mee naar school voor de ochtendpauze (i.v.m. het milieu graag een beker i.p.v. pakjes drinken).

Lunchpauze:

Voor de lunchpauzes nemen de kinderen hun eigen lunchpakketje + beker drinken mee.

Ziekmeldingen graag tussen 8.00 en 8.30u doorgeven via telefoonnummer:

076 – 565 02 61

Tweewekelijks verschijnt onze nieuwsbrief. Deze wordt verstuurd via mail en geplaatst op Parro. 

Een jarige mag natuurlijk trakteren! We vieren de verjaardagen in de stamgroepen. De voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie; het gaat natuurlijk vooral om de gezelligheid en de aandacht voor de jarige.