Skip to content

Missie visie

Ontdekken, Beleven & Leren

Kbs Jacinta staat voor passend onderwijs. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen. Kbs Jacinta staat voor ontdekken, beleven en leren. Voor kinderen is er een wereld om te ontdekken, te beleven en te leren: Wij willen deze wereld binnenhalen, zodat leren voor onze leerlingen betekenis krijgt. We vinden het belangrijk dat een kind zich breed kan ontwikkelen, het vertrouwen heeft dat het nieuwe dingen kan leren, moeilijkheden kan overwinnen en problemen op kan lossen. Ons onderwijs is daarop gericht. Hierbij werken wij aan het optimaal ontwikkelen van de executieve functies zoals plannen, doorzetten en concentreren. Wij willen kinderen leeractiviteiten bieden die bij hen passen. Hierin moeten wel voldoende uitdagingen liggen, waarbij het belangrijk is dat zij succeservaringen opdoen. Pas dan is de betrokkenheid groot en is de leeropbrengst optimaal.

Onze Visie

Kinderen zijn uniek en wij erkennen dat er verschillen zijn tussen kinderen. Vanuit dit oogpunt willen wij zoveel mogelijk recht doen aan een doorgaande, individuele ontwikkelingslijn voor de leerlingen, waarbij de leerlingen leeractiviteiten aangeboden krijgen die bij hen passen en waarin voldoende uitdagingen liggen. Zo kan iedere leerling met passie leren en eigenaarschap ontwikkelen. Ons onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen; wij laten onze leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. 

Wij zijn van mening dat mindset de basis vormt van talentontwikkeling. De manier waarop leerlingen hun eigen intelligentie en mogelijkheden zien, is van grote invloed op de ontwikkeling die ze doormaken. Een groeimindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen, waardoor leerlingen hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Jaarplan

Bekijk hier het jaarplan van 2022-2023.