Skip to content

Meer- en hoogbegaafdheid

Wij willen de leerlingen leeractiviteiten bieden die bij hen passen. Hierin moeten wel voldoende uitdagingen liggen, waarbij het belangrijk is dat zij succeservaringen opdoen. Pas dan is de betrokkenheid groot en is de leeropbrengst optimaal. De meeste leerlingen komen binnen de groep ruim voldoende in leersituaties die nodig zijn om tot leren te komen. Leren omvat daarbij niet alleen het beheersen van de leerstof maar ook het oefenen van vaardigheden die nodig zijn om te leren en te ontwikkelen. Dit zijn o.a. leren plannen, leren doorzetten, zelfvertrouwen hebben, hulp kunnen en durven vragen, fouten mogen maken, leren omgaan met kritiek, leren omgaan met tegenslagen en nauwkeurig werken, met andere woorden de executieve functies.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben veelal andere onderwijsbehoeften, die niet altijd aansluiten bij het reguliere onderwijsaanbod op school. Om zorg te dragen voor het welbevinden van hoogbegaafde leerlingen en ervoor te zorgen dat zij hun leerstrategieën optimaal kunnen ontwikkelen, kan een specifieke leeromgeving met een aangepast onderwijsaanbod en begeleiding noodzakelijk zijn. Binnen de Leerwinkel worden deze leerlingen op een andere manier aan het werk gezet, waarbij samenwerken met ontwikkelingsgelijken, analyseren, evalueren en creëren van groot belang zijn. Zo worden de leerlingen zich bewust van hun eigen leerproces en krijgen ze inzicht in hun eigen leerontwikkeling. Dit wordt door vertaald in de units.