Skip to content

Leerlingenraad

Wie zijn wij

Hallo wij zijn de leerlingenraad.

We hebben elke maand een leerlingenraad. We bespreken hoe we de school beter kunnen maken. Dat doen we met leerlingen van groep 5 t/m 8. Van elke klas zitten er 2 kinderen in de leerlingenraad. We zijn met 10 kinderen waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en de directrice.

Wat hebben we al bereikt?

We hebben laatst buitenspeelgoed uitgezocht met de leerlingenraad. Allemaal hockeysticks, voetballen, springtouwen en nog meer dingen. We hebben een democratische school; We hebben een ideeënbus, dat is een doos die we hebben versierd met alle namen van de school. Daar kunnen kinderen een briefje met ideeën instoppen en dat bespreken we dan tijdens de volgende leerlingenraad. 

Wij vinden het een goed idee om een leerlingenraad te beginnen. Maar het mag wel wat meer. Je leer er heel veel van. Je verbetert de school ook gelijk. Het is ook heel gezellig. 

Geschreven door Lisa en Wessel uit groep 8 (de voorzitter en de secretaresse).