Skip to content

Inspectie

Scholen op de kaart

Wilt u weten wat de scores zijn van Kbs Jacinta of het inspectierapport inzien? Bezoek dan de website www.scholenopdekaart.nl. Op deze site zijn alle gegevens van alle basisscholen te vinden en te vergelijken.

Inspectie

Met enige regelmaat vinden er vanuit het kwaliteitskader van Inos interne audits plaats. Hiernaast onderzoekt de onderwijsinspectie minstens één keer in de vier jaar ieder schoolbestuur in Nederland. Ze onderzoekt dan of besturen op hun scholen zorgen voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.