Skip to content

Ouderraad

Onze school wordt ondersteund door een actieve en enthousiaste Ouderraad (OR). In samenwerking met het team organiseert de OR diverse activiteiten, maar ondersteunt ook de Bieb-op-school, waardoor het leesniveau van onze leerlingen naar een hoger niveau is gebracht. 

Festiviteiten

Samen met de leerkrachten organiseert de ouderraad allerlei vieringen zoals Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval, maar verleent ook heel veel hand- en spandiensten ten behoeve van onder meer de avondvierdaagse en de Singelloop.

Vrijwillige ouderbijdrage

Dergelijke activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt €15,- per leerling per schooljaar (voor kinderen die na 1 januari starten vragen we €7,50). U ontvangt hiervoor een betaalverzoek via Schoolkassa.  

Bestuur

Het bestuur van de ouderraad bestaat uit:

Voorzitter: Barbara Keulaars
Secretaris: Joost van den Muijsenberg
Penningmeester: Ineke van Egeraat

Heeft u interesse om bij de ouderraad te komen of om te helpen bij de diverse activiteiten? U kunt zich altijd bij een van ons melden of een e-mail sturen naar: kbsjacinta_ouderraad@inos.nl