Skip to content

Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk verplicht voor iedere basisschool. In de MR praten vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het schoolteam mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school.

Samen vergaderen zij over onderwerpen zoals het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster enz. De MR is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie of de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van INOS). Voor een aantal beslissingen is instemming van de MR nodig.

Wie zijn wij?

De MR van onze school bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De leden worden gekozen door de achterban die zij vertegenwoordigen. Ieder lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Namens de ouders:
Sabine Suijkerbuyk, voorzitter
Hanneke van den Berg
Karlijne Beek

Namens de leerkrachten:
Matthé Marijnissen, secretaris
Jonna Rijnties
Elisa Wiegerink

De MR is denktank, kritisch volger van de schoolleiding, en vertegenwoordiger van de achterban. Heeft u als ouder ideeën of andere vragen aan de MR? Benader dan een van onze MR-leden of stuur een mail naar: kbsjacinta_mr@inos.nl.

Besluitenlijst