Skip to content

TSO

Op de Jacinta hanteren we een continurooster. De kinderen blijven tussen de middag dus op school; ze lunchen gezamenlijk in de klas en gaan daarna onder begeleiding van een medewerker van Kober naar buiten.

De TSO kosten zijn vastgesteld op €75,- per leerling per schooljaar (hier wordt o.a. de inzet van de pedagogisch medewerker van Kober betaald). Leerlingen die gedurende het jaar instromen betalen per maand die later gestart wordt €7,50 minder. Betaling verloopt via een betaalverzoek vanuit Schoolkassa.

Starten in:
Kosten:
September
€ 75,00
Oktober
€ 67,50
November
€ 60,00
December
€ 52,50
Januari
€ 45,00
Februari
€ 37,50
Maart
€ 30,00
April
€ 22,50
Mei
€ 15,00
Juni
€ 7,50