Skip to content

Unitonderwijs

Op Kbs Jacinta geven we het onderwijs vorm door middel van unitonderwijs. Unitonderwijs is een vorm van kindgericht onderwijs en gepersonaliseerd onderwijs. Ieder kind is anders en leert op een andere manier. Op Kbs Jacinta spelen we hierop in door heel nauwkeurig naar het niveau en de ontwikkelbehoeften van een kind te kijken in plaats van naar zijn leeftijd. We werken in de hele school met units. 

Binnen deze units kunnen kinderen leren en zich ontwikkelen op hun eigen niveau. Het onderwijsaanbod, bijvoorbeeld de reken- of taaldoelen, worden aangeboden in (kleine) niveaugroepen. Hierdoor sluit de leerstof aan bij de actuele ontwikkeling en het niveau van het kind, en een stapje erboven: de zone van naaste ontwikkeling. 

Doordat de kinderen worden aangesproken op hun eigen niveau, komen zij beter en sneller tot leren. Daarnaast is het voor de leerkrachten gemakkelijker om in te spelen op het niveau van het kind omdat er wordt gewerkt met niveaugroepen van ongeveer 8 kinderen. De ontwikkeling is daardoor nauwkeurig te volgen. 

Wanneer de creatieve vakken worden aangeboden, denk hierbij aan muziek, drama of atelierlessen, zitten de kinderen binnen een unit door elkaar gemengd. Juist omdat de wisselwerking tussen de verschillende niveaus bij deze vakgebieden heel passend is. 

Naast het aanbod in niveaugroepen, speelt eigenaarschap en zelfstandigheid een grote rol binnen het unitonderwijs. Kinderen zijn meer eigenaar over hun eigen leerproces en plannen hun werk al vanuit unit 1-2 zelf in. Ook leren ze van jongs af aan al kritisch naar zichzelf te kijken en op zichzelf te reflecteren. De leerkracht heeft hierin, met name bij de bovenbouwleerlingen, een coachende rol en stuurt bij waar nodig. 

Binnen het unitonderwijs werken we met flexibele werkplekken. Zo zijn er verschillende zitplaatsen, staanplaatsen maar ook stiltewerkplekken of samenwerkplekken. De kinderen kunnen zelf kiezen waar en op welke manier ze goed tot leren kunnen komen. Ook hierbij heeft de leerkracht een coachende rol en stuurt dit aan of bij waar nodig. 

Binnen een unit zijn er meerdere leerkrachten verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. De taken worden onderling verdeeld en de expertises en talenten van de leerkrachten worden ingezet doordat zij zich richten op een bepaald vakgebied wat hun interesse heeft. Hierdoor kunnen de leerkrachten zich optimaal verdiepen in dit vakgebied wat zij vervolgens geven aan de kinderen binnen de unit. Op die manier hebben de kinderen binnen een unit telkens afwisseling in de leerkrachten waarvan zij les krijgen. 

Kijk mee in onze kleuterunit: