Skip to content

Onderzoekend en ontdekkend leren

Op onze school creëren we een onderzoekende cultuur, waarin onderzoekend en ontdekkend leren een wezenlijke plaats heeft. Leerlingen werken aan hun eigen leerpad/leerroute vanuit thema’s, waarbij zij een eigen onderzoeksvraag bedenken. Hierbij hebben de leerkrachten een coachende rol.

Om leerlingen zoveel mogelijk uit te dagen om onderzoekend en ontdekkend te gaan leren, wordt zowel het gebouw als de buitenruimte hierop aangepast. Leerlingen kunnen op ontdekking gaan in onder andere:

  • de bibliotheek
  • het atelier
  • de moestuin
  • het groene schoolplein
  • de leskeuken

Zo kan iedere leerling met passie leren en eigenaarschap ontwikkelen.

DaVinci

De wereldoriënterende vakken worden gegeven aan de hand van de geïntegreerde methode DaVinci. Er wordt door de hele school aan een schoolbreed thema gewerkt. Driemaal per jaar wordt het schoolbrede thema veranderd. We openen het thema gezamenlijk en we sluiten het ook weer gezamenlijk af in diverse vormen zoals onder andere: een tentoonstelling, een optreden of een tableau vivant.  Ook ouders worden betrokken bij de openingen en afsluitingen.

Elke unit heeft daarnaast eigen thema’s die aan bod komen gedurende het schooljaar. Er komen verschillende thema´s aan bod zoals de Egyptenaren, ridders en kastelen, Grieken en Romeinen, Aziaten etc. Hierbij biedt de leerkracht kennis aan, maar de leerlingen gaan ook zelf aan de slag. Doordat leerlingen ook met eigen leervragen werken en zelf onderzoeken kunnen doen, sluit het leren aan bij de belangstelling van het kind, wat leren veel leuker en makkelijker maakt.

Bewegend leren

Lang stil aan een tafel zitten is niet meer van deze tijd! Kinderen willen bewegen, spelen en samenwerken. Daarnaast zorgt het combineren van bewegen en leren voor een betere concentratie en geeft het nieuwe energie om weer aan het werk te gaan. Het leerplezier wordt vergroot, doordat er spelenderwijs aan leerdoelen wordt gewerkt.

De leerkrachten zorgen voor afwisseling in de lessen binnen het dagprogramma. Soms even rustig luisteren naar de instructie en soms openen of afsluiten met een energieke werkvorm zowel in de klas als op het schoolplein. De leerstof kan worden gekoppeld aan spelelementen zoals ´Ren je rot´ met spellingregels of een Da Vinci speurtocht naar woordenschatwoorden. Hoe leuk is dat!?

De units zijn zo ingericht dat er voor ieder kind een werkplek naar keuze is, waar ze kunnen staan, zitten, samenwerken en bewegen. Zo wordt er samen meer plezier beleefd aan het leren! 

Buitenruimte/schoolplein

Het is belangrijk dat leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces. Om goed te kunnen leren, heeft een leerling een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. In zo’n omgeving wordt het leerproces van leerlingen optimaal bevorderd. Hierbij is het belangrijk dat er mogelijkheden voor experimenten en onderzoeken zijn en er ruimte is voor inbreng van de leerling, voor eigen wensen, oplossingen en creativiteit. Om dit te realiseren investeren we in de schoolomgeving. Er is een werkgroep met ouders, leerlingen, leerkrachten en directie die samen een plan hebben gemaakt voor een uitdagend groen schoolplein. Een plein waar met natuurlijke elementen als bosjes, bomen, planten, bloemen, struiken en moestuin een speel-, leeromgeving gecreëerd wordt, waar kinderen worden uitgedaagd te spelen en te leren.