Skip to content

Leerwinkel

Kbs Jacinta spant zich in om zo veel mogelijk passend onderwijs te bieden. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen. Onze visie op leren hebben wij samengevat in de kernwoorden ontdekken, beleven en leren. Voor kinderen is er een wereld om te ontdekken, te beleven en te leren’. Wij willen deze wereld naar binnen halen, zodat leren voor onze leerlingen betekenis krijgt. We vinden het belangrijk dat een kind zich breed kan ontwikkelen, het vertrouwen heeft dat het nieuwe dingen kan leren, uitdagingen aangaat, moeilijkheden kan overwinnen en problemen kan oplossen. De leerwinkel is daarop gericht. In de leerwinkel kunnen leerlingen komen halen wat ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Leerlingen komen naar de Leerwinkel voor;

  • extra begeleiding op cognitief gebied
  • extra begeleiding op ontwikkelen van executieve vaardigheden (leren leren)
  • extra uitdaging
  • extra begeleiding op praktisch gebied
  • extra begeleiding op sociaal emotioneel gebied

De leerkraam

Vanuit onze visie op ontdekkend en ontwerpend leren willen wij alle leerlingen toegang geven tot de diverse mogelijkheden die de leerwinkel biedt om het onderwijs betekenisvoller te maken en te werken aan persoonlijke (executieve) vaardigheden.  Daarom staat in iedere gang de zogenaamde leerkraam. Per unit van 2 leerjaren is er een kast gevuld met spellen, met de daarbij behorende speluitleg kaarten. Twee keer per jaar wordt door de leerlingen, in overleg met de leerkracht, de EF cirkel ingevuld. Hierbij gaan leerlingen na welke executieve functie zij meer willen ontwikkelen en gaan hier door middel van het spelen van spellen aan werken. Iedere week wordt minimaal 20 minuten met de leerkraam gewerkt. Dit is een vast onderdeel op de takenkaart. 

Kijk mee in onze Leerwinkel: