Skip to content

Kind-ouder-school

Samen eruit halen wat erin zit

Bij ons op school hechten we veel waarde aan het geven van eigenaarschap aan kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen kunnen en hun ontwikkeling. Onze kinderen leren al vanaf de kleutergroep om (mede) zelf keuzes te maken en zijn zich bewust van het feit dat ze veel invloed hebben op hun eigen ontwikkeling. In het rapportfolio is hun eigen ontwikkeling zichtbaar en laten de kinderen zien waar ze trots op zijn. We geloven dat elk kind unieke talenten heeft en bieden zoveel mogelijk kansen om deze talenten verder te ontdekken of hier verder in te groeien. We proberen elk kind inzicht te geven op welke manier ze goed tot leren komen. Kinderen ontdekken zo wat hun sterke kanten zijn en waar nog ruimte is voor verbetering. 

Bovenstaand proces wordt driemaal per jaar met ouders besproken tijdens de driehoeksgesprekken (ouder, kind, en leerkracht). Het eerste gesprek van het jaar staat altijd in het teken van kennismaken met elkaar. Hierbij zijn vooral ouders en het kind aan het woord, zodat de leerkracht een goed beeld krijgt van het kind. We hebben er bewust voor gekozen om tijdens de gesprekken mét het kind en de ouders te praten in plaats van óver het kind. Tijdens deze gesprekken benoemen onze kinderen onder andere waar ze trots op zijn en wat ze nog beter vinden kunnen. Het zelfbedachte leerdoel van het kind wordt geëvalueerd. Indien nodig wordt er een nieuw leerdoel geformuleerd waar het kind zelf mee aan de slag wil gaan. Daarnaast bespreken we de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind. 

Samen kijken we terug en blikken we vooruit naar de volgende periode om weer op fijne wijze met elkaar verder te kunnen.

Een goede samenwerking met ouders is essentieel om ons onderwijs zo goed en passend mogelijk vorm te kunnen geven. Wij staan open voor feedback en zien ouders als volwaardig partner. Samenwerking met ouders gaat bij ons verder dan het hebben van contact over onze kinderen. We maken dankbaar gebruik van de talenten van onze ouders. Op die manier leren we van en met elkaar. Allen voelen we de verantwoordelijkheid om samen een fijne school te zijn waar kinderen kunnen leren, spelen en waar ze met plezier naar toe gaan. 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!