Skip to content

Atelier

In het atelier komen de thema’s van Da Vinci nog verder tot leven!

De onderbouw gaat onder begeleiding van een vakleerkracht aan de slag met verschillende opdrachten om de thema’s op een beeldende en technische wijze vorm te geven. De kinderen werken op ontdekkende en onderzoekende wijze met diverse materialen en worden gestimuleerd om hun eigen creativiteit in te zetten.

Vanaf leerjaar 5 vullen de kinderen aan het begin van een nieuw thema een onderzoeksboekje in. Zij stellen daarbij een leervraag op die zij willen gaan onderzoeken gedurende het thema. Deze leervraag nemen zij ook mee naar het atelier. De kinderen bedenken met welke materialen ze willen gaan werken en hoe ze op een beeldende of technische manier aan de slag kunnen met hun leervraag. Eigenaarschap, creatief denken en probleemoplossend vermogen staan hierbij centraal. In het atelier wordt er onder begeleiding van een vakleerkracht met verschillende technieken gewerkt aan de leervragen. De samenwerking tussen de kinderen wordt hierbij gestimuleerd. De gemaakte kunstwerken worden met de afsluiting van een thema gepresenteerd aan de school en ouders.